Dla klientów indywidualnych - Rejestracja

2. KLIENT INDYWIDUALNY

2.1 REJESTRACJA

Każdy Użytkownik aby korzystać z udostępnianych przez serwis PhilanetAuction funkcji musi przejść przez proces rejestracji.

Podczas rejestracji Klient Indywidualny zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne:

          -        login *

          -        hasło *

          -        potwierdź hasło *

          -        adres e-mail *

          -        telefon (opcjonalnie)

          -        imię*

          -        nazwisko *

          -        ulica i numer *

          -        kod pocztowy *

          -        zaznaczyć nazwę Domu Aukcyjnego, którego aukcjami jesteśmy zainteresowani oraz akceptujemy funkcję newslettera.

Użytkownik ma obowiązek zaznaczenia pola akceptacji regulaminu.

Po zatwierdzeniu formularza i poprawnej walidacji danych tworzone jest konto o statusie nieaktywnym.

Do Użytkownika wysyłany jest e-mail do której dołączany jest link do potwierdzenia rejestracji. Po wejściu w zdefiniowany w nim adres, konto zostaje aktywowane.

 2.2 LOGOWANIE

Po aktywowaniu konta Użytkownik może zalogować się do swojego konta przy użyciu loginu i hasła wprowadzonego podczas rejestracji.

Po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z wszystkich dostępnych mu funkcji serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści hasła podczas użytkowania serwisu.

 2.3 EDYCJA

Użytkownik po zalogowaniu się do swojego konta może dokonać jego edycji oraz wprowadzać zmiany w zakresie swoich danych wprowadzonych podczas rejestracji (pkt. 2.1)

Użytkownik zobowiązany jest wprowadzać do systemu tylko prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. Nie wolno usuwać danych, których podanie jest konieczne do funkcjonowania konta.

 2.4 TWOJE LICYTACJE

Następnie przechodzimy do szczegółów wybranej licytacji:

 

Użytkownik po zalicytowaniu ma wgląd do wszystkich licytowanych przedmiotów wystawianych przez innych użytkowników serwisu. W zakładce Twoje licytacje użytkownik ma dostęp do podglądu swoich licytacji oraz ich edycji.

 2.5 ZMIANA HASŁA

Użytkownik może dokonać zmiany hasła logowania do serwisu.

 2.6 USUŃ KONTO

Użytkownik może dokonać usunięcia (wyrejestrowania) swojego konta. Konto Użytkownika może zostać wyrejestrowanie (usunięte) tylko wtedy, gdy spełnione będą poniższe warunki: użytkownik nie uczestniczy aktualnie w żadnej licytacji oraz wszystkie należności wobec Domów Akcyjnych oraz serwisu PhilanetAuction są uregulowane.

                                                                                                                                                                                                                powrót