LEGENDA I SYMBOLE

LEGENDA SYMBOLI W ZNAKACH POCZTOWYCH

1

kasowany grzecznościowo

2

kasownik okolicznościowy

3

Katalog Fischer

4

Katalog Michel

5

koperta

6

kreślony

7

próba

8

znaczek bez gumy

9

znaczek czysty bez podlepki ani jej śladu

10

znaczek na wycinku

11

znaczek skasowany

12

znaczek z podlepką lub jej śladem